1938

1938 - Folke och Martha Johansson startar tillsammans en kiosk i Slagsta.

1948

Folke börjar tillverka Slagstaglass som skopglass. När mjukglassen får sitt genombrott i mitten av 50-talet övergår Folke till att göra mjukglass istället. Det receptet använder vi än idag.

1967

Folkes Söner Leif och Jan tar över verksamheten.

1970

Den nuvarande kiosken byggs med en grill avdelning. Kiosken fungerar som både gatukök och glasskiosk.

1982

Leif och hans hustru Margaretha låter bygga till en inneservering som rymmer ca 20 personer.

1999

Patrick Johansson, den tredje generationen tar över verksamheten. Patrick väljer att satsa helt på glassen. Grillen tas bort och glassmenyn utökas.

2022

Alexander Johansson tar över som den fjärde generationen efter Patrick.